:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
[ตรวจสอบเวลาเรียน บันทึกโดยครู]

ส่งลิงค์ผลงาน Scratch ภาคเรียนที่2


1. เข้าสู่เว็บแอพฯ Scratch online                                                     
2. เลือกสิ่งที่ชอบ
3. วิเคราะห์โปรแกรมที่ชอบ
4. ศึกษาการทำงานของโปรแกรม

สร้างสตอรี่บอร์ด
ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1 
จงสร้างเกมบวกหรือลบเลข โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. แต่งเรื่องราวเอง (Story)
2. สร้างหรือวาดตัวละครเอง
3. สร้างหรือวาดฉากเอง
4. ในเกมต้องมีระดับ(Level) และคะแนน (Point)
5. มีเสียงดนตรีประกอบ

แบบฝึกหัดที่ 2
ให้นักเรียนศึกษาการสร้างการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Scratch

จากนั้นให้นักเรียนเขียน Story board และสร้างการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Scratch โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. การ์ดอวยพร วันเกิด วันพ่อ วันแม่ หรือเนื่องในโอกาสพิเศษอื่นๆก็ได้
2. สร้างหรือวาดตัวละครเอง
3. สร้างหรือวาดฉากเอง
4. มีการเคลื่อนไหว
5. มีเสียงดนตรีประกอบ

แบบฝึกหัดที่ 3
จงสร้างเกมจับคู่ อย่างง่าย
1.มีการนับคะแนนในเกม และให้ทำเพียง 1 Level
2. สร้างหรือวาดตัวละครเอง
3. สร้างหรือวาดฉากเอง
4. มีเสียงดนตรีประกอบ

สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที