:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
เรื่องเพิ่มเติม
     ระบบเลขฐาน


คำถามชวนคิด     
     1. Program Flowchart คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
     2. Flowchart ใช้สัญลักษณ์อย่างไรบ้าง แต่ละแบบ มีความหมายอย่างไร?
     3. ภาษา C คืออะไร ทำไมต้องเป็น ภาษา C ?
     4. Compiler and Interpreter คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?หน่วยที่ 2 เริ่มต้นเขียนภาษาซี
หน่วยที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการหน่วยที่ 4 Operator Precedence


            - if-else
            - Switch Case
            - Loop - While
            - Loop - do while
            - Loop - for


              มินิโปรเจ็ก (20 คะแนน)                        จงเขียนโปรแกรมภาษาซีขึ้นมา 1 โปรแกรม (ไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป) โปรแกรมจะต้องใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกให้กับเรา
              สิ่งที่จะต้องส่ง
              1. Algorithm (ส่งเปเปอร์และไฟล์)
              2. Program Flowchart (ส่งเปเปอร์และไฟล์)
              3. Pseudo code (ซูโดโค้ด) (ส่งเปเปอร์และไฟล์)
              4. โปรแกรมภาษาซี (ส่งเปเปอร์และไฟล์ซอสโค้ด)

กำหนดส่ง
ม.6/1 ส่งวันที่ 16 กันยายน 2561
ม.6/2 ส่งวันที่ 17 กันยายน 2561
ม.6/3 ส่งวันที่ 19 กันยายน 2561
ม.6/4 ส่งวันที่ 13 กันยายน 2561

หมายเหตุ นำเสนอโปรแกรมหน้าชั้นเรียนด้วยตนเอง  ไฟล์ทั้งหมด ส่งเข้า Google Classroom จะ Assign ภายหลัง

E-book ภาษาซีPDF Version Here

E-Book URL หากเปิดด้านบนไม่ติด
Link1
Link2
Link3
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที