:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
การใช้โปรแกรมกราฟิก
ม.5, ปวช. 2 (ทวิศึกษา)

▶เว็บไซต์ดาวน์โหลดรูปฟรีไม่มีลิขสิทธิ์
2. https://oer.learn.in.th/


จุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชา


1.ชนิดภาพกราฟิก
2.หลักการสร้างงานกราฟิกและใช้เครื่องมือพื้นฐาน


      Download ภาพตัวอย่าง        Refer.
(Open, Zoom, Pan, Layer, History and Save and Export file) (ทำงานกับเลเยอร์)

3.ปรับแต่งความสว่าง สี ให้กับภาพ 

      (ความรู้เรื่องสีและการเลือกใช้โหมดสี)
 1. Brightness/Contrast
 2. Levels
 3. Curves
 4. Vibrance
 5. Hue/Saturation
 6. Color Balance
 7. Photo Filter
 8. W/B BG

 

 


4. การแก้ไข ปรับแต่ง ตัดต่อภาพ
 1. Blur Tool
 2. Spot Healing Brush Tool
 3. Healing Brush Tool
 4. Patch Tool
 5. Content-Aware Move Tool
 6. Crop tool
 7. Rotate
 8. Free Transform-Distort (การปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform) 
 9. Canvas Size Before/after
 10. Layer Mask


    
https://cdn.baabin.com/upload/files/fang1.5.3.59/fang18.12.59/fdg5_7_.jpg

5. New Document, Resolution (72,300) , Text (การสร้างข้อความตกแต่งภาพ), Selection, Deselect
6. Gradient Tool, Blending Layer, layer Style

     สอบเก็บคะแนนครั้งที่1
     ดาวน์โหลดไฟล์สอบปฏิบัติ1
   

7. ออกแบบเว็บเพจ
     ลิงค์ทำแบบทดสอบ
     โจทย์สอบปฏิบัติ 
8. ภาพแอนิเมชัน (Timeline)


9. Actions
10.วาดการ์ตูน (การวาดภาพและรูปทรง)
11. วิดีโอ Source
12. อื่นๆ

 • กำหนดส่งโปรเจ็กงาน วันที่ 19 ก.ย. 60

             โจทย์โปรเจ็กงาน
              จงออกแบบและจัดทำ Portfolio เพื่อนำเสนอผลงานตนเองในวันสัมภาษณ์ศึกษาต่อในสาขาที่นักเรียนสนใจ โดยจะต้องส่งเล่มปรินต์ด้วยกระดาษ Photo และ PSD File กับ JPG File

 • กำหนดสอบปลายภาคนอกตาราง 5/3 วันที่ 26 ก.ย. 60


สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที