:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
จะต้องกดเปิดการติดตั้ง Unknown Application หรือ Unknown Source ก่อนนะครับ

Android ดาวน์โหลดแอพฯ ที่นี่
IOS

1. Open this page on your iPhone or iPad
2. Click the download button below
3. Open "Settings" on your iOS device
4. Navigate to "General"
5. Click on "Device Management"
6. Select "Trust Rappidly Inc."
7. Click on the app icon to test your app
IOS KCY App below
CLICK HERE TO DOWNLOAD
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที