:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
รับมอบ เสื้อ "มัคนายกน้อย" ท่านดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคโดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 200 ตัว มูลค่า 16,000.- และ เตรียมจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มาสู่โครงการ พัฒนาความรู้ด้านหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียนวัดสิงห์ นายชาญยุทธ มีโพธิ์ ในนามหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เจ้าของโครงการฯ


สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที