:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
ใบงานเรื่อง Algorithm
1.จงเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2.จงเขียนผังงานเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียน โดยพิจารณาว่านักเรียนคนนั้นจะต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่ โดยถ้าคะแนนของเขาน้อยกว่า 50 คะแนน ต้องเรียนปรับพื้นฐาน
3.จงเขียนผังงานเพื่อตรวจสอบเพศของผู้ใช้ โดยให้รับตัวอักขระจากผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ป้อน G แสดงข้อความ You are girl. ถ้าผู้ใช้ป้อน B ให้แสดงข้อความ You are boy.
4.จงเขียนผังงานเพื่อแสดงชื่อตัวเองจำนวน 10 บรรทัด
5.จงเขียนผังงานเพื่อแสดงการผ่อนชำระค่าโทรศัพท์ ราคา 20,000 บาท ต้องผ่อนชำระเดือนละ 2,000 บาท จนกว่าจะครบ
6.จงเขียนผังงานเพื่อหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
7.จงเขียนผังงานเพื่อหาพื้นที่สามเหลี่ยม
8.จงเขียนผังงานเพื่อรับคะแนนสอบกลางภาค และปลายภาคเข้ามาเพื่อหาผลรวม แล้วนำไปเปรียบเทียบเพื่อตัดสินเกรด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
0-49    ให้แสดงข้อความว่า  "Fail"
50-59    ให้แสดงข้อความว่า   "grade 1"
60-69 ให้แสดงข้อความว่า   "grade 2"
70-79 ให้แสดงข้อความว่า   "grade 3"
80-100 ให้แสดงข้อความว่า   "grade 4"


9. เด็กชายอุทัยตื่นนอน เวลาปกติ 5.30 น. รับประทานอาหารก่อน ไปโรงเรียน เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน แต่ถ้า เด็กชายอุทัยตื่นสายกว่า 6.30 น. เขาจะไม่รับประทานอาหาร และให้พ่อของเขา ขับรถไปส่งที่โรงเรียน

10. พี่สาวให้เงินมา 100 บาท ฝากซื้อโรตี 50 บาท และฝากซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ 50 บาท ที่ 7-11 แต่ถ้าไม่ได้เข้า 7-11 ก็ให้เติมผ่านตู้เติมเงินมาเพียง 40 บาท จ่ายค่าบริการ 2 บาท แล้วทอนเงิน 8 บาทคืนให้พี่สาว
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที