:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
ง่ายมาก

Search หา
โค๊ด:
</head>

แล้วใส่
โค๊ด:
<style>
#Attribution1 {
display: none;
}
</style>

ลงไปก่อนหน้า Code </head> ด้านบน

เรียบร้อย  :)

คำเตือน: 
บทความนี้ เป็น กรณีศึกษา โปรดพิจารณาความเหมาะสม เหตุเพราะ การนำ เครดิต ของ "ผู้ให้" ออกนั้น ถือว่า มิควร ทำเป็นอย่างยิ่ง

Cr: sayyes.me
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที