สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที

แจ้งงานสำหรับขอซ่อมผลการเรียน 0 ร มส มผ

Last update: 23 Mar 2020

เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 จึงได้มีแนวทางการดำเนินการแก้ไขผลการเรียนดังนี้

*หมายเหตุ
- ติดต่อกับครูชาญยุทธ ทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น
- การติดต่อพบครู แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย หัวจรดเท้า ตรงตามเวลาเท่านั้น
- นร.มีผลการเรียนเป็น มส จะต้องนำผู้ปกครองมาพบครูในวันมอบหมายงาน
- นักเรียนจะไม่สามารถจบทันรุ่นที่ 1 ได้ เนื่องจากระยะเวลาการบำเพ็ญตนสาธารณะประโยชน์ ไม่ครบ 10 วัน
- นร.คนใด ไม่ยื่นใบคำรอง ขอซ่อมฯ ในวันมอบหมายงาน จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่งงานในวันส่งงาน


ดาวน์โหลด
แบบบันทึกฯบำเพ็ญประโยชน์ฯที่นี่ (วิธีการโหลด)
ใบคำร้อง ขอยื่นสอบซ่อม (นำมายื่นวันรับมอบหมายงาน)


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ม. 6 เข้าถึงงานได้ที่ gg.gg/gx4h1
การนัดหมาย :
ครั้งที่ 1
นัดพบ มอบหมายงาน (ยื่นใบฯขอซ่อม) 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสิงห์
นัดพบส่งงาน
1 เม.ย. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสิงห์
ครั้งที่ 2
นัดพบ มอบหมายงาน (ยื่นใบฯขอซ่อม) 1 เม.ย. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสิงห์
ครั้งที่ 3
นัดพบ มอบหมายงาน (ยื่นใบฯขอซ่อม) 27 เม.ย. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสิงห์
นัดพบส่งงาน 8 พ.ค. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสิงห์
ม. 4 การนัดหมาย : เปิดซ่อมหลังจากเปิดภาคเรียน 1/63

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ม.6 เข้าถึงงานได้ที่ gg.gg/fnca3
การนัดหมาย : ยื่นใบฯขอซ่อม ส่งงาน วันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสิงห์
ม.4 เข้าถึงงานได้ที่ gg.gg/fnlms
การนัดหมาย : ยื่นใบฯขอซ่อม วันเปิดภาคเรียนที่ 1/63
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที